hurt

2015-09-18 18:38|作者:admin|阅读:1005|来源:日志吧

我知道你有很多的烦恼

我知道我一d都帮你唔到

我每次见到你愁眉苦脸想东西的时候

我的心就会好痛,好唔舒服

但系我连一句安慰你的说话都唔会讲

反而要你来凼翻我

老公。其实我每次谂起你的烦恼

我都会唔知点算。唔知以后会点

唔知你会唔会有事

我真系好怕会有一日失去你

好怕会接到一个唔好的消息。好怕你会有事

对于现在的你。我真的搅得好唔熟悉

我好想去知道你的一切一切

我知道我地的感情好难再翻到以前甘样

因为已经发生过太多事情。好难再恢复

我只系想你真系会珍惜我。重视我的存在

唔好再要我伤心难过。唔好要我担心你

你以前同我承诺过,你唔会比恐惧我

但系你宜家做唔到喇。我时时刻刻都搅得处于恐惧之中

好怕好怕会有d突发事件。

我会唔知点算。我真系太依赖你喇

我谂翻我地路走过来的经历

我真的完全处于你的世界里面

我都唔知点讲自己好

我都唔明白比一个自己爱的人背叛了这么多次

依然这样的爱他。原谅他

你能就看在点上。以后就专心对我一个吗

即使系我的脾气差。系我做错事令你生气

你可以闹我,唔理我,点对我都可以

我就系好怕你会一嬲就想着别的女人。想着要背叛我

我的心其实很难过,有时候会谂好多好多野

但我唔敢去话你知,因为我真的很怕••••

烦恼到几时先可以解决到啊?

我地几时先可以拥有幸福?

呢d现状几时先会离我地而去

我都同样过得好痛苦

评论

  • 暂无评论,快来抢占沙发吧!